Jautājumi un atbildes
Kāda ir pareiza AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU lietošana?
Augu aizsardzības likuma 3.pants definē, kas ir augu aizsardzība – „Augu aizsardzība ir tiesisko, tehnisko, organizatorisko un praktisko pasākumu kopums, kas veicams, lai izpētītu augiem kaitīgo un konkurējošo organismu bioloģiskos un ekoloģiskos faktorus, noteiktu un īstenotu šo organismu izplatības ierobežošanu un apkarošanu.

Augu aizsardzību valstī pārzina Zemkopības ministrija. Augu aizsardzības līdzekļus iedala trijās reģistrācijas klasēs.


1.klase – augu aizsardzības līdzekļi, kurus lieto augu aizsardzības speciālista vadībā.


2.klase – augu aizsardzības līdzekļi, kurus drīkst lietot personas, kas saņēmušas apliecību par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu.


3.klase – augu aizsardzības līdzekļi, kurus drīkst lietot visas personas.


Ievest un izplatīt augu aizsardzības līdzekļus (turpmāk AAL) drīkst uzņēmumi, kas saņēmuši Zemkopības ministrijas izdotu licenci.


AAL, kurus izplata, ir jābūt oriģinālā iesaiņojumā ar ražotāja marķējumu, AAL nosaukums latviešu valodā, reģistrācijas numurs un klase, preparatīvā forma un iedarbības veids, dabīgās vielas nosaukums un tās koncentrācija preparātā, ražotāja nosaukums, izgatavošanas datums, derīguma termiņš, bīstamības raksturojums, lietošanas instrukcija, norādījumi par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu.


Nav atļauts izplatīt AAL, kuri neatbilst reģistrācijas nosacījumiem. Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori var aizliegt AAL izplatīšanu un lietošanu, ja konstatēts, ka tie ir nekvalitatīvi un neatbilst Augu aizsardzības likuma prasībām.


AAL uzglabā oriģinālā iesaiņojumā un to marķējumā norādītos apstākļos, atsevišķi no citiem produktiem un vielām. AAL lieto tikai saskaņā ar marķējumā minētajiem norādījumiem.


Kaitēkļu ierobežošanai lieto:
insekticīdus – kukaiņu ierobežošanai;
akaricīdus – ērču ierobežošanai;
insektoakaricīdus – kukaiņu un ērču ierobežošanai vienlaikus.


Preparāta aprakstā norāda, vai tas ir pieskares, zarnu vai sistēmas iedarbību.


Pieskares un zarnu insekticīdi un insektoakaricīdi iznīcina tikai tos kukaiņus un ērces, uz kuru segaudiem tie nokļūst, kā arī tos, kas barojas ar apsmidzinātajām auga daļām. Augam augot, ja ir kaitēkļi, auga jaunās daļas jāapsmidzina atkārtoti.


Sistēmas preparātus augs absorbē un kļūst nepiemērots kaitēkļu barībai.


Slimību ierobežošanai izmanto fungicīdus, kuri var būt pieskares, sistēmas vai kombinētās iedarbības.


Pieskares fungicīdi ļoti plānā kārtā pārklāj augu, bet neiekļūst augā. Jālieto pirms auga saslimšanas, jo tie ir aizsargājoši preparāti. Auga, augot, tie nav uz jauniem dzinumiem, arī lietus tos noskalo.


Sistēmas fungicīdi pēc to izsmidzināšanas iekļūst auga parenhīmā un vadaudos, iedarbojas uz patogēniem organismiem, kavē vai pārtrauc to darbību. Bojātās auga daļas neatjaunojas, bet jaunie dzinumi tiek pasargāti. Sistēmas fungicīdu iedarbība var būt ārstējoša un arī iznīcinoša.


Kombinētās iedarbības fungicīdi darbojas gan kā pieskares, gan kā sistēmas preparāti.


AAL ir toksiskāki patogēnam organismam ne pašam augam, izraisot patogēnā organisma bojā eju vai arī aizkavējot tā augšanu un vairošanos.


Lietojot AAL, noteikti jāievēro nogaidīšanas jeb karences laiks, katram preparātam tas ir atšķirīgs.


Nezāļu ierobežošanai paredzēti herbicīdi, tie var būt pieskares, sistēmas un kombinētās iedarbības.


Bioloģiskie AAL ir bioloģiskas izcelsmes, te pieskaitāmi gan plēsīgie, gan parazitārie kukaiņi kaitēkļu ierobežošanai, gan mikroorganismi, kuri iedarbojas uz patogēniem organismiem.


Lai izvairītos no augu mehāniskiem bojājumiem, apdegumiem, ko var izraisīt pesticīdu lietošana, ir svarīgi pareizi sagatavot darba šķidrumu, ievērojot devu un koncentrāciju, nav pieļaujama augu apstrāde karstā, saulainā laikā. Augu apstrādi veic instrukcijā uzrādītā kultūrauga noteiktā attīstības fāzē. Nav pieļaujama sistēmas preparātu lietošana ātri augošiem dārzeņiem, zaļumiem, kurus pēc tam izmanto svaiga veidā.


Strādājot ar AAL, rūpīgi jāievēro visi aizsardzības pasākumi.


Nedrīkst smēķēt, ēst un dzert, jābūt aizsargtērpiem, zābakiem, cimdiem, aizsargbrillēm, respiratoram. Cimdu biezums nevar būt mazāks par 0.4mm, to garums ne mazāks kā 30cm, tie nevar būt no ādas, brezenta, gumijas. Var izmantot neopropēnu, polivinilghlorīdu, fluoru polimēru saturošus cimdus. Nevar vilkt dabiskās ādas zābakus, bet gan gumijas zābakus no ķīmiski izturīga materiāla. Jālieto universāls respirators ar maināmiem filtriem.


Nedrīkst smidzinātāja sprauslas tīrīt, caur tām izpūšot gaisu ar muti.


Nedrīkst ar netīriem cimdiem uzlikt un noņemt respiratoru.


Respiratoru, aizsargtērpu, cimdus, zābakus, aizsargbrilles nedrīkst glabāt telpās ar pesticīdiem.


Ar ziepēm, ūdeni pesticīdus nomazgā no apaviem, spectērpa.


Aizsargtērpu, cimdus, zābakus mazgā ar 5% kalcinētās sodas šķīdumu.


Gatavojot pesticīdu darba šķīdumu, nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.


Pesticīdus iegādājas vienas sezonas vajadzībām, tos glabā slēgtās vietās. Glabājot pesticīdus, uz iesaiņojuma jābūt oriģinālajai etiķetei.


Strādājot ar bioloģiskajiem AAL, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (aizsargbrilles, cimdi, respirators).


Nevar uzsākt augu apstrādi ar pesticīdiem, ja gaisa mitrums ir mazāks par 60%, ja līst lietus, ja vēja ātrums ir lielāks par 4m sekundē.


Daudzreiz praksē tiek veidoti AAL maisījumi, tad noteikti jāievēro ražotājfirmu rekomendācijas. Nepareiza AAL savienojamība var radīt darba šķīduma pārslošanos, līdz ar to nevar kvalitatīvi veikt miglošanu.